Sprawy, których inni nie mogą rozwiązać

dla nas są nowym wyzwaniem line

Sprawy, których inni nie mogą rozwiązać

dla nas są nowym wyzwaniem line

Sprawy, których inni nie mogą rozwiązać

dla nas są nowym wyzwaniem line

O nas

Adwokaci i radcy prawni – Kancelaria KRLZ

KRLZ powstała z połączenia zespołów trzech Kancelarii Adwokackich: Małgorzaty Kryus – Radłowskiej, Karoliny Lemańskiej i Wojciecha Zielińskiego. 

Zależy nam na tym, aby wspólnie budowana przez nas marka wzbudzała zaufanie. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w wiodących polskich kancelariach prawnych oraz we współpracy z licznymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi sprawia, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie jakości.

 

„W sytuacji, gdy organ podatkowy prowadzi postępowanie dotyczące kilku stron, powinien im udostępniać materiały dotyczące wspólnej dla nich sytuacji procesowej w granicach określonych przedmiotem orzekania oraz bez ograniczeń materiały dotyczące strony występującej z żądaniem ich udostępnienia; gdy natomiast zakres materiałów uzyskanych od różnych stron przekracza ramy wspólnego dla nich stanu faktycznego, to organ podatkowy ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych, które nie są dla stron wspólne” – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 września 2017 roku, sygn. akt: II FSK 2302/15.

Więcej arrow
promopixel